Bericht van 6-6-2020

Het BCP (Balgerij Corona Protocol)

Als bijlage wordt een nieuwe versie van het BCP meegestuurd. De wijzigingen betreffen de onderwerpen ‘trainingen’ en ‘afstandsregels op de steiger’. Tevens worden de taken van de havenmeester uitgebreid met datgene dat we in de voorgaande Van de Balgerijbestuurstafel schreven.

We vragen je het BCP wederom goed door te lezen. Let nog even extra op de regels over het afschrijven van de boten. Daar worden nog wat vergissingen mee gemaakt.

 

 

Bericht van 30-5-2020

BCP (Balgerij Corona Protocol)

Inmiddels hebben we een kleine twee weken ervaring op kunnen doen met het BCP. Voor dit moment is er geen reden om het protocol aan te passen.

Wel is er een nieuwe veel gestelde vraag:

De horeca mag open voor max 30 mensen, mag ons clubhuis dan ook open?

Nee. Ons clubhuis is een verenigingskantine. Daarvoor geldt dat deze gesloten moeten blijven. Op dit moment geeft de overheid aan dat ze op 1 september a.s. weer open mogen. In de horeca is het verplicht om toezicht te houden op de reserveringen en worden aan mensen vragen gesteld over de gezondheid. Dit soort 'toezicht' hebben wij niet in ons clubhuis.

 

Bericht van 14-5-2020

Balgerij Corona Protocol (BCP)

Gisteravond is de laatste hand aan het protocol gelegd. Enkele leden hebben in de afgelopen weken input gegeven via de mail, dank daarvoor.

We sturen het protocol in de bijlage van deze mail. Lees het aandachtig door. Het BCP zal ook in de Windroos worden opgehangen. Het BCP is ook hier te vinden.

Drukte op het water en op Koudenhoorn

Het is de afgelopen weken steeds drukker geworden op het water. Van diverse kanten hebben we gehoord dat er op de Kaag daarom ook veel meer gecontroleerd wordt dan we gewend zijn. Er worden zelfs boetes uitgedeeld als je geen ID kunt tonen bij aanhouding. Een gewaarschuwd mens….

Houd er ook rekening mee dat gemeente Teylingen maatregelen neemt om drukte te voorkomen. Zo wordt de parkeerplaats in het weekend en als er veel drukte wordt verwacht, afgesloten. Kom om die reden zoveel mogelijk op de fiets of lopend, of hou rekening met het verder weg moeten parkeren van je auto.

 

Bericht van 7-5-2020

Corona-maatregelen Balgerij 6

Beste Balgerij-leden,

Eindelijk kunnen we jullie het goede nieuws melden dat de boten weer te water zullen gaan!

Sinds dinsdag gonsde het al in de media en gisteravond bleek tijdens de persconferentie van Mark Rutte dat het waar was. De versoepeling waar iedereen op hoopte komt al eerder dan 20 mei. Het gaat nog een hele tijd duren voor het weer echt allemaal normaal wordt, maar ook voor volwassenen komt er nu meer ruimte om afstandssporten te beoefenen en is het advies versoepeld van "Blijf zoveel mogelijk thuis" naar "Vermijd drukte".

Tijdens het wekelijkse bestuursoverleg na de persconferentie gisteravond, kwam het bestuur dan ook unaniem tot het besluit dat deze versoepeling ook voor ons voldoende aanleiding geeft om de boten te water te laten. 

Aangezien het advies nog steeds is om 1,5 meter afstand te houden, zal hier geen gezamenlijk evenement van gemaakt worden. Jeroen Kortbeek is op dit moment samen met de onderhoudscommissie bezig met het regelen van een alternatieve manier om de boten op een verantwoorde wijze en met inachtneming van de 1,5 meter eis, te water te laten. Het streven is om de boten op maandag 18 mei zeilklaar in de haven van de Windroos te hebben liggen. Dat betekent ook dat er met Hemelvaart gezeild kan worden.

Gisteravond heeft het bestuur ook een 1,5 meter protocol doorgesproken, want hoewel we weer gaan zeilen, zullen bepaalde zaken voorlopig anders gaan dan we gewend waren. Dit protocol wordt in de komende dagen voltooid en eind komende week met jullie gedeeld. We willen echter jullie alvast over een paar punten informeren zodat je weet waar je rekening mee kunt houden:

  • De Windroos zal alleen opengesteld worden om sleutels e.d. op te halen, voor toiletgebruik en om je handen te wassen.
  • Om onnodige komst naar het clubhuis te voorkomen, zal iedereen de komende tijd één uur van te voren digitaal (op pc, laptop, tablet of smartphone) een boot moeten afschrijven. Zo kan je thuis al zien hoe het staat met de drukte op de Balgerij.
  • Het weekendreserveringssysteem blijft in werking, zoals vanouds.
  • De havenmeesterdiensten worden hervat. Omdat het gastvrouw/heerschap nu minder inhoud kan hebben, mogen havenmeesters na de gebruikelijke activiteiten eerder naar huis (of zelf nog even zeilen).
  • Leden van 70 jaar en ouder hóeven geen havenmeester te zijn, en mensen met klachten mógen geen havenmeester zijn. Het rooster is al grotendeels gevuld. We vragen je om zélf voor een vervanger te zorgen als je geen havenmeester kunt of wilt zijn op de dag dat je staat ingeroosterd. Heb je je nog niet ingeschreven? Doe dat dan alsnog. Bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag of in het weekend erna, via https://www.balgerij.nl/index.php/havenmeesterdiensten. Had je je ingeschreven voor één van de afgelopen weekenden? Schrijf je dan opnieuw in of stel je zelf beschikbaar om de dienst van een 70+'er  over te nemen.
  • Alleen huisgenoten mogen samen in de boot. Voor anderen geldt een maximum van 2 personen en de voorwaarde dat deze steeds 1,5 meter van elkaar verwijderd blijven. Dit betekent dat er vooralsnog geen trainingen gegeven kunnen worden. 

Zoals gezegd, een uitgebreider protocol volgt spoedig, met daarin ook afspraken over gebruik van de steiger en de boten. We kunnen ons voorstellen dat er vragen bij jullie leven. Stel deze gerust via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij gaan er hard tegenaan om, samen met de onderhoudscommissie en de mentoren, de boten vaarklaar te krijgen.

We wensen jullie allemaal veel voorbereidingspret toe. Nog heel even geduld, over anderhalve week kunnen we weer gaan zeilen!

Met hartelijke zeilgroet,

Het Balgerij-bestuur

 

Bericht van 1-5-2020

Reacties op vorige email over het nog verder uitstellen van het ‘Boten te water

Wij ontvingen op onze vorige email van 22 april jl. zowel positieve als negatieve reacties op het bericht dat we na de laatste persconferentie van premier Rutte besloten hebben de boten opnieuw niet te water te laten, waarvoor onze dank.

In deze roerige tijd heeft het bestuur elke woensdagavond online overleg om de situatie door te spreken en steeds een nieuwe afweging te maken op basis van de actuele situatie. Zo ook afgelopen woensdag.

Leden hebben ons onder meer geschreven het vreemd te vinden dat er bedrijven zijn, die op de Kaag wel boten verhuren, maar dat de Balgerij haar boten voorlopig op de wal laat.

We begrijpen dit gevoel, maar vinden dat een botenverhuurbedrijf niet vergeleken kan worden met een vereniging als de Balgerij. Er spelen bij een commercieel bedrijf immers ook andere belangen. Als zeilsportvereniging blijven wij gehoor geven aan de (woensdagavond wederom herhaalde) oproep van het kabinet om zoveel als mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan om (nabij huis) een frisse neus te halen.

 Zodra er aan sportverenigingen van overheidswege hiervoor ruimte geboden wordt, en als de maatregelen ook voor volwassenen worden versoepeld, zullen we direct de boten te water laten. We hopen van harte dat die ruimte er eind van deze maand ook daadwerkelijk komt.

"Hou vol!" is en blijft dan ook ons devies.

 Intussen zitten we niet stil en zijn we een 1,5 meter protocol aan het opstellen. Ook voeren we overleg met de gemeente Teylingen. We doen dit om, als straks de boten dan eindelijk te water kunnen, direct in actie te komen en geen tijd verliezen.

 En ter herinnering voor wie mee wil doen aan de digitale windsoosborrel van zaterdag 2 mei a.s. om 16.30u: stuur even een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan René van Bemmelen, dan zorgt hij dat je de link toegestuurd krijgt.

 Met hartelijke zeilgroet,

Het Balgerij-bestuur

 

Bericht van 22-4-2020

Gevolgen van de Persconferentie van 21 april voor de Balgerij

Net als velen hebben wij als bestuur gisteravond naar de persconferentie van premier Rutte over mogelijke versoepeling van de corona-maatregelen gekeken We hoopten dat we met allerlei anderhalvemeter-afspraken, weer zouden kunnen gaan zeilen. We snakken er naar, en uit verschillende reacties weten we dat jullie dat ook doen. Dat merkten we tijdens de afgelopen Windsoosborrels en uit berichten in diverse app-groepen.

Na afloop van de persconferentie hebben wij als bestuur de koppen weer bij elkaar gestoken (figuurlijk dan). Net als Mark Rutte, zaten ook wij als bestuur met een duivels dilemma.

Hoewel er voor kinderen en jongeren wat meer bewegingsvrijheid komt, is dat voor volwassenen helaas niet het geval. Feitelijk is er voor ons als volwassenen niets veranderd ten opzichte van de situatie op 22 maart. De argumenten in de mail van 22 maart jl. zijn daarom nog steeds van kracht.

De landelijke oproep is onveranderd: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’. We blijven deze oproep volgen en hebben als bestuur dan ook geconcludeerd dat het nog niet gerechtvaardigd is om te gaan zeilen.

Het bestuur is van mening dat wij de regel ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’ niet kunnen opvolgen als wij het zeilen via de vereniging faciliteren. Het risico op verspreiding van het virus is nog te groot.

We houden daarom de boten op de wal. Onze haven blijft vooralsnog leeg. Wel zijn we ons al aan het voorbereiden op de anderhalvemeter-samenleving zoals die eraan lijkt te gaan komen, en hebben daarover ook contact met de gemeente. Zo zijn we goed voorbereid en kunnen we zo snel als mogelijk weer varen, zodra de situatie dat weer toelaat.

Wij begrijpen heel goed dat dit een teleurstellend bericht is, ook zelf balen wij ervan dat we het water niet op kunnen. Maar het is niet anders. Zoals Rutte zei: ‘De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander’.

We kunnen ons voorstellen dat jullie vragen hebben ten aanzien van dit bericht. Die vragen horen wij graag! Op de veel gestelde vragen zullen wij onderstaand* een antwoord geven. Mocht jouw vraag hier niet bij staan, stel deze dan per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan de secretaris van de Balgerij. Dan zullen wij als bestuur daar zo spoedig mogelijk op reageren

*Veel gestelde vragen:

1. Waarom zie ik wel (zeil-)boten op de Kaag en kunnen wij niet gaan zeilen met onze Balgerij-boten?

De Balgerij is een zeilvereniging, daarmee dragen wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het bestuur is van mening dat wij de regel ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’ niet kunnen opvolgen als wij het zeilen via de vereniging faciliteren. Voor iemand met een privé-boot is het diens eigen verantwoordelijkheid hoe deze omgaat met de regelgeving.

2. Ik wil in mijn eentje/met mijn eigen gezin gaan varen, daartegen is toch geen bezwaar?

Hiervoor geldt hetzelfde als onder vraag a. Het gaat niet alleen om het varen op zich, maar ook om zaken als het komen naar Koudenhoorn, gebruik maken van clubhuis/sanitair, het gezamenlijk gebruiken van de boten en materialen. Allemaal met extra risico op verspreiding van het coronavirus. Daarnaast, mocht er onverhoopt iets gebeuren op het water, we willen zo min mogelijk beroep hoeven te doen op hulpdiensten/gezondheidszorg. Als je op een eigen boot gaat varen, valt dit alles onder je eigen verantwoordelijkheid.

3. Als we anderhalve meter afstand houden, is er toch geen probleem?

Er is een anderhalvemeter-protocol voor de Balgerij in voorbereiding, waarbij we zorgvuldig nadenken over de uitvoering van de afstandsregel bij het gebruik van het clubhuis, de haven/steigers en de boten. Dat protocol zullen we met de gemeente afstemmen. Zodra het sein op groen komt, zullen we dit protocol aan ieder lid rondsturen en gaan naleven. Echter, zo lang de huidige maatregelen van kracht blijven, kunnen we zelfs mét een goed doordacht protocol niet open.

4. Wanneer mogen we wél weer gaan zeilen?

Als het aan ons ligt, liever vandaag dan morgen! Daarom volgen we nauwgezet alle berichtgeving en heeft het bestuur wekelijks hierover overleg. Reken maar dat we als we maar enigszins ruimte zien om te kunnen gaan varen, dat met jullie zullen communiceren!

5. Is er contact met de gemeente geweest over wel of niet mogen gaan zeilen, hoe denken zij daarover?

Er is contact geweest met het hoofd Handhaving van de gemeente Teijlingen, vallend onder Veiligheidsregio Holland Midden. Elke veiligheidsregio heeft een eigen noodverordening, waarin o.a. staat dat sportaccommodaties gesloten dienen te blijven. Zo dus ook de Windroos. Daarnaast wordt nauwlettend in de gaten gehouden of het op Koudenhoorn niet te druk wordt. Nu al is de parkeerplaats afgesloten. Het is niet ondenkbaar dat heel Koudenhoorn tot verboden gebied verklaard wordt als het desondanks te druk gaat worden in de komende (lente/zomer) periode.

6. Wat gebeurt er met de geplande evenementen?

Aangezien we voorlopig nog niet fysiek samen kunnen en mogen komen, kunnen de geplande evenementen niet doorgaan. Misschien dat we later in het seizoen, zodra de boten weer in het water liggen, wel weer op een bepaalde manier invulling kunnen geven aan bijvoorbeeld de zeilwedstrijdjes, instructies en misschien zelfs het admiraalzeilen. Hierover zullen de betreffende commissies zich buigen zodra er zicht is op het te water laten van de boten.

Ondertussen zijn er natuurlijk wel de Windsoosborrels via Zoom. En heb jij een goed idee voor een (online!) evenement? Laat het ons weten!

7. Kunnen de boten bij de Horizon blijven?

Ja. Hierover zijn goede afspraken gemaakt tussen de camping-eigenaar en de onderhoudscommissaris, Jeroen Kortbeek.

8. Heeft de verkorting van ons zeilseizoen invloed op de contributie?

Nee, vooralsnog niet. Zoals onder artikel 6 van de Statuten is terug te lezen, is men de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, ook als er om wat voor reden ook minder gezeild kan worden. De reden hiervoor is dat de vaste lasten gelijk blijven en er misschien ook andere kosten gemaakt zullen worden. Aan het einde van het jaar zullen we zien wat de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de Balgerij zijn geweest. Dan zullen we ook (na stemming in de ALV) besluiten of er ruimte is om een deel van de contributie te restitueren.

Met hartelijke zeilgroet,

Het Balgerij-bestuur

 

Bericht van 2-4-2020

Beste Balgerijer,

Na de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge van afgelopen dinsdag heeft het bestuur opnieuw online met elkaar vergaderd. Zoals jullie zullen weten zijn de "Corona maatregelen", zoals ze golden tot 6 april verlengd tot 28 april.

Wederom hebben afgewogen of we de boten al dan niet te water zouden moeten laten. Argumenten pro en contra zijn serieus met elkaar besproken. Eindconclusie was dat de argumenten uit onze vorige email (die van 22 maart jl.) nog onverkort gelden.

We vinden dat we als vereniging ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in deze barre tijden en dus ieder extra risico op besmetting moeten vermijden.

We beseffen heel goed dat zeker nu het mooier weer wordt, iedereen juist graag het water op wil. Dat willen wij ook. Maar toch, het meest belangrijke is nu vooral gezond te blijven en voorzichtig te zijn. We luisteren naar Rutte, die erop blijft hameren: 'Blijf thuis, óók nu het mooier weer wordt'!

Het mag duidelijk zijn dat we ook de andere evenementen, die gepland waren in april niet door laten gaan. De lezing van Hein Dijksterhuis op 9 april (lessen van een topzeiler) is gecanceld. Het admiraalzeilen stellen we uit tot we de boten weer in het water hebben, wat een feest zal dat dan zijn!

Wij wensen jullie opnieuw veel sterkte toe in deze lastige tijden.

 Met vriendelijke groet


Anton van Kempen
voorzitter

 

Bericht van 22-3-2020

Beste Balgerijer,

In onze vorige email met mededelingen over het cancellen van evenementen in verband met het Coronavirus, lieten wij nog in het midden of we op 28 maart de boten te water zouden laten. Wij begrijpen dat het voor leden van de vereniging juist nu plezierig zou kunnen zijn om er even tussenuit te breken. Er is door leden van de onderhoudscommissie serieus nagedacht over een alternatieve vorm om de boten te water te laten en op te tuigen. Zij verdienen daarvoor alle waardering. Desondanks heeft het bestuur unaniem besloten om ook dit ‘evenement’ niet door te laten gaan.

De boten gaan op 28 maart NIET te water.

Wij vinden dat we de algehele oproep van de overheid om onderling fysiek contact zoveel als mogelijk te vermijden en dús ook niet te faciliteren, moeten volgen. Het te water laten op zich én de voorbereidingen die daarvoor getroffen moeten worden, brengen onnodige risico’s op besmetting met zich mee. Dit geldt ook daarna, als de boten eenmaal in onze haven zouden liggen. 

Wij volgen daarom de landelijke maatregel t.a.v. sluiting van sportclubs (ook al vallen we daar formeel niet onder) en de adviezen van de watersportbond, zie https://www.zeilen.nl/nieuws/actueel/corona-mag-er-nog-recreatief-gevaren-worden-in-nederland/ .

Een tweede punt betreft de Balgerij Nieuws. In onze vorige email, schreven wij nog dat de BN binnenkort bezorgd zou worden. Maar ook hier heeft het Coronavirus ons parten gespeeld: de drukkerij (Gemiva) is gesloten. De BN zal wél in digitale vorm op de website gezet worden (met de kanttekening dat het meeste nieuws reeds achterhaald is).

Het bestuur heeft geregeld contact en we houden de situatie nauwgezet in de gaten. Zodra de landelijke maatregelen het toe laten, zullen we ervoor zorgen dat de boten te water gelaten worden en de nieuwe data voor de uitgestelde evenementen bepalen. We zullen jullie verder via onze website en email op de hoogte houden van (corona-)nieuws en activiteiten.

Wij wensen een ieder veel sterkte toe in deze bizarre tijden!

Met vriendelijke groet,

Anton van Kempen,

voorzitter

 

Bericht van 15-3- 2020

Beste Balgerijer, 

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op. Vanochtend (15-3-2020)  heeft het bestuur van de Balgerij telefonisch met elkaar vergaderd. Ook bij de Balgerij moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en fysieke sociale contacten op dit moment niet stimuleren. Dat betekent dat de lezing van Siem de Bruijn van a.s. dinsdag 17 maart en de lezing van Julius Duijts op 1 april niet door zullen gaan. 

Voor 28 maart staat “Boten te water” gepland. Op dit moment weten we zeker dat deze niet op de gebruikelijke manier door zal gaan. Het bestuur kijkt naar de mogelijkheden en de timing voor een alternatief.

Binnenkort zal er ook weer een Balgerij Nieuws bij jullie in de brievenbus vallen, een deel van de aankondigingen van aanstaande evenementen zijn door de nare werkelijkheid van het Corona besmettingsgevaar helaas niet meer juist.  

Hou e-mails over wat er wanneer wel en niet door gaat daarom in de gaten. 

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur


Anton van Kempen
Voorzitter